לחץ אמריקאי – מיתוס ומציאות

ידיעות אחרונות, November 11, 2005

הטענה שישראל אינה יכולה להמרות את פי ארה"ב משוללת יסוד. הטענה מבטאת אי-הבנה של תקדימי העבר, של ההקשר הרחב ביחסי ישראל-ארה"ב, של המעמד הייחודי לו זוכה המדינה היהודית בארה"ב, של הנסיבות הגלובליות המשפרות את מעמדנו בארה"ב, של הלך הרוח האמריקאי, של מבנה הדמוקרטיה האמריקאית ושל מגבלות נשיא בכהונה שנייה.

איך מטפלים בשד הדמוגרפי

"ידיעות אחרונות", June 20, 2002

 "השד הדמוגרפי" הוא מציאותי, אך יש המעניקים לו מימד מיתולוגי, כדי להחדיר מורך-לב ולהביא לנסיגה לקווי 1967. בעצם, כבר היו דברים מעולם.

רק הקונגרס יכול

"ידיעות אחרונות", December 15, 1997

מעולם לא היה הקונגרס בוושינגטון כה ניצי בעמדותיו כלפי ישראל, אש"ף , רמת הגולן וצורכי הביטחון של ישראל כמו הקונגרס הנוכחי, המהווה בבואה נאמנה של הציבור האמריקני וניגוד גמור לעמדת הממשל. למרות זאת, סבורים פרשנים, לא יכול הקונגרס לבלום לחץ של הנשיא - במיוחד נשיא שנבחר לכהונה שנייה, הנחוש לכפות את עמדותיו על ישראל. האומנם?